Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

Nejnovější komentáře

 • 27.02.2017 11:34
  Děláte pokroky, pane Lindo, rádo se stalo. Přeji Vám klidnou ...

  Číst dále...

   
 • 26.02.2017 23:43
  Pane Šinágle. Váš charakter jsem pochopil dokonale.

  Číst dále...

   
 • 26.02.2017 15:52
  To je Váš problém, ne můj, pane Lindo, že nejste schopen ...

  Číst dále...

   
 • 26.02.2017 13:17
  Pane Šinágle. Napsal jste toho hodně, ale jako vždy, mluvíte ...

  Číst dále...

   
 • 26.02.2017 11:05
  Odpověď na dotaz Jirka z 1.2.2017 Uznání metody závisí na ...

  Číst dále...

   
 • 24.02.2017 22:43
  Upozorňuji, že rádobynovinář Fridrich, nešéfuje zpravodajství.

  Číst dále...

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“ Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Abraham Lincoln – podivuhodná životní pouť presidenta-sjednotitele

Lincoln a vlajkaO Lincolnovi vyšlo 16 tisíc knih a v počtu stránek ho poráží pouze Ježíš, který má ale více než 1850 let náskok - Lincolnova genialita spočívala zejména ve schopnosti povznést se v zájmu vyššího cíle nad běžné roz­pory. A občas jí někoho i nakazil, a proto to fungovalo - „Lincolnova strategie nás možná přitahuje více než kdy v minulosti a také ji mnohem více než dříve potřebujeme. Dnes ale bude jen velmi obtížné ji zavést, lze si nyní před­stavit podobný tým? Jak by to vypadalo ve chvíli, kdy na sebe po­litičtí oponenti i jejich spolupracovníci navzájem pohlížejí jako na nepřátele?"

… Důvod, proč šestnáctý prezident Američany (a nejen je) dodnes tak fascinuje, je ten, že všechny tyto politické i osobní těžkosti dokázal obrátit v triumf. Podle Lincolnova velkého fa­nouška Baracka Obamy je to proto, že v něm vidí „základní element amerického charakteru, nejhlubší americký mýtus“ - a to ten, který říká, že vytrvalostí a tvrdou prací lze dosáhnout změny a je třeba nevzdávat se ani tváří v tvář téměř jisté po­rážce.

Internet mohl být dávno bezpečnější

Kdyby spolu firmy, úřady a státy sdílely informace o kybernetických hrozbách. Útočníci se opakují, říká Netanjahuův „kyberšéf“

Vládami sponzorované kyberutoky jsou na úplně jiné úrovni, než s čím se uživatelé běžně setkávají. Na to, že by je ochránil jejich antivirový program, mohou rovnou zapomenout. „Dnešní technologie na to nestačí," říká v rozhovoru pro LN ředitel izraelské National Cyber Bureau Eviatar Matania, blízký přítel a spolupracovník premiéra Benjamina Netanjahua.

LN Izrael se vždy nacházel ve složité geopolitické situaci. Promítá se to i do kyberprostoru?

Samozřejmě. Myslím si, že jsme je­den z nejohroženějších států na světě, a to platí v kybernetickém prostředí stejně jako v jakémkoliv jiném. To je také důvod, proč do kybernetické obra­ny vkládáme tolik úsilí a investic. Jako první jsme v roce 2002 ustanovili v jed­notlivých odvětvích průmyslu autority zodpovědné za ochranu kritické infra­struktury. Jako první země jsme Vytvo­řili podrobnou národní kyberbezpečnostní strategii, která je podle mého ná­zoru nejpokročilejší na světě. Řada zemí ji od nás okopírovala. Stejně tak jsme jako první založili kyberbezpečnostní úřad, čímž se rovněž mnoho zemí následně inspirovalo. Kromě struktur je ale důležité rozví­jet i technologie. Ty jsou jednou z nej­důležitějších věcí, pokud opravdu chceme uspět. Náš ICT průmysl je po tom americkém druhý největší na svě­tě. Vynecháme-li americký trh, máme v oboru bezpečnosti více firem než zbytek světa dohromady. Dvacet pro­cent globálních investic do kyberbez- pečnosti putuje do Izraele a tržní kapi­talizace našich firem je o pětinu vyšší než u ostatních firem v oboru. Vývoz našich technologií a produktů v oblasti kybernetické bezpečnosti dosahuje čtyř miliard dolarů ročně.

 

Babiš na Vižině

Vižina - Doslova poprask na vsi vyvolala návštěva Andreje Babiše ve Vižině. Ministr financí přijel 4. února večer na pozvání Pavla Prů­chy, majitele v této části Podbrdska vyhlášené hospody Europajzl.

„Pan ministr prohlašoval, že se rád přijede podívat tam, kde jsou hos­podští nespokojení s elektronickou evidencí tržeb. Tak jsem ho pozval a on opravdu přijel," vysvětluje maji­tel hostince, který je zároveň staros­tou Vižiny, a dodává: „Do budoucna je pro mne provozování Europajzlu problematické, náklady neustále ros­tou. Mám sedm a půl roku do důcho­du, jako starosta jsem neuvolněný, takže musím přemýšlet o tom, jak budu dál živit rodinu.“

Soudce se nikdy nesmí sehnout. Svých bojů jsem nikdy nelitovala.

Iva Brožová byla letos uvedena do právnické síně slávy • V rozhovoru pro LN líčí, jak byla po letech v „právnickém sporu“ a jak se poté stala předsedkyní Nejvyššího soudu • Jako „cizorodý element“ bojovala jak s jeho soudci, tak s vrcholnými politiky …

… kolektivní rozhodování, které vždy rozmělňuje odpovědnost. Vzpomínám jsi, že když jsem byla odvolána i z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu, tak se proti mně postavilo jak kolegium předsedů krajských soudů, tak Soudcovská unie slovy jejího předsedy (Jaromír Jir sa, nyní soudce Ústavního soudu - pozn. red.). Všechny kolektivní i struktury složily zbraně před prezidentem Klausem. Tématem pro ně nebyla nezávislost justice, ale „klid na práci". Stále více se tedy kloním k názoru, že nikoli kolektivní orgán, ale morálně a mravně integrovaný jednotlivec je lepší zárukou ne­závislosti justice. … mé ocenění je informací pro všech­ny, že náročné postoje se vyplácí, a současně může být povzbuzením pro takové soudce, jako je doktor Ladislav Derka z Vrchní­ho soudu v Praze, který v rozho­voru pro Lidové noviny odvážně pojmenoval, že vedení jeho sou­du porušuje zákon, neboť nere­spektuje zákaz opakovaného man­dátu soudních funkcionářů. Snad bude přibývat soudců, kte­ří nebudou lhostejní k panujícím poměrům v justici a promluví o nich. Věřím v mladou generaci. … Nemohu nevzpomenout soud­ce Vojtěcha Cepla, který podrob­ně rozkryl vznik kauzy „justiční mafie" a přiznal doktorce Benešo­vé právo na politickou nadsázku. Kauza mu ale byla následně odňa­ta rozhodnutím vrchního soudu, které bylo zrušeno Ústavním sou­dem z důvodu porušení práva na zákonného soudce. Nicméně fi­nálně byl doktor Cepl přeložen na insolvence (z Krajského soudu v Praze po několika letech odešel, dnes je soudcem Krajského soudu v Ústí nad Labem - pozn. red.).

Postbolševický politik Klaus junior útočí na aktivistu Jakuba Čecha, na občanskou společnost

Fiala KlausCo by českému veřejnému prostoru značně prospělo? Méně Václavů Klausů (seniorů i juniorů) a více nelhostejných šestnáctiletýchCech Jakub aktivistů.

Nechutně na mladého nelhostejného muže zareagoval ódeesák Václav Klaus junior. Na svém Facebooku mladíka označil za udavače a srovnal ho s hrdinou sovětské propagandy Pavlíkem Morozovem: "Tento mladý člověk již toho velmi mnoho v životě dokázal. Udal asi čtyři lidi. Možná víc. Ale marná věc, dokud neudá vlastní rodiče, bude stále světovou jedničkou Pavlík Morozov - mladý hrdina sovětské kolektivizace." Lživé "větičky". Někoho prásknout je něco jiného než se starat o prostředí ve městě, kde žiju. Jablko však žuchlo přímo pod strom, junior se ve svých "úvahách" neliší od seniora, exprezidenta Václava Klause, který proslul představou, že do věcí veřejných smí kafrat jen "lidé zvolení". Ptával se rád "kdo vás volil" nebo "kdo je volil", jako by jedině volba dávala právo mít o veřejný prostor zájem. U Klause mladšího zaráží i fakt, že řídil gymnázium (PORG), měl mladé lidi na starosti. Čekalo by se, že by pro juniory měl mít cit, pochopení, mít je rád. Místo toho z něj vyhřezla nenávist. Útočí na Jakuba vztekle. Co o něm ví? Co ví o jeho rodičích? Jen chce urazit, ublížit, zesměšnit. Potatěný Klaus junior se stává frontmanem starého postbolševického postoje. Reprezentuje "neobčanskost", pohrdání lidmi a jejich aktivitami. Komické, že takový politik figuruje v Občanské demokratické straně. Útok na Jakuba Čecha je neobčanský a nedemokratický. Zaráží, že se od Klause předseda Petr Fiala nedistancuje. ODS zřejmě o mladé lidi nestojí. Ne Jakub Čech se chová jako produkt sovětské bolševické politiky, ale právě syn českého exprezidenta. Co by našemu veřejnému prostoru prospělo? Méně Václavů Klausů (seniorů i juniorů) a více inteligentních šestnáctiletých aktivistů. Jakub Čech představuje nelhostejného občana, který do střetu jde. Takové kluky a holky potřebujeme, takoví kupříkladu jezdí pomáhat uprchlíkům do Řecka, Itálie a jiných zemí. Vidí věci jinak. Moderně, dovolím si říci.


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Strojový překlad webu

Czech English French German

Reklama