Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

Nejnovější komentáře

 • 27.04.2017 09:03
  Personální složení všech lidských skupin odpovídá jak složení ...

  Číst dále...

   
 • 27.04.2017 08:51
  Děti si hrají se zbraněmi od nepaměti. otázka nebezpečí ...

  Číst dále...

   
 • 27.04.2017 08:41
  Informace zde zveřejněné jsou opravdu šokující. Já osobně ...

  Číst dále...

   
 • 26.04.2017 12:29
  Podporuji pana Dvořáka a vše toto vnímám jako další sviňárny ...

  Číst dále...

   
 • 26.04.2017 11:46
  Ačkoli se pan Linda omluvil, je podle mě vina za danou situaci ...

  Číst dále...

   
 • 26.04.2017 09:54
  Ač jsem k podobným článkům většinou velmi skeptický, s tímto ...

  Číst dále...

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“ Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Donald Trump: „Žádné Boží dítě by nemělo zažít tu hrůzu.“

LN Trump 080417Reakce z internetu: „Jestli někdo viděl "záběry" onoho "chemického" útoku, tak tam prostě někdo zapálil bílou dýmovnici...  Chlór není bílý a nervově paralytické látky barvu nemají...“

(vlevo článek z LN, 8.4.2017).

Žijeme v době informací a dezinformací. Mohou jim podlehnout i poctiví novináři. Nepochybně byl sarin použit, jinak by Američané nereagovali tak rozhodně – Ruský sarin v Sýrii - dědictví sovětského antisionismu. Takto ruská armáda „bojovala“ v Afganistánu - „Byl jsem dobrým vojákem a Vy velitelem ve špatné válce…“. Rusko vždy uznávalo jen sílu. Donald Trumf svým rozkazem vykonal více než jeho předchůdce za celé funkční období. Kdy se začne veřejně říkat, že Polsko napadli Hitler se Stalinem SPOLEČNĚ, že tak vyvolalo II.světovou válku na základě smlouvy Molotov Ribentrop, smlouvy mezi Německem a Sovětským svazem. Až tohle Rusko přizná, uzná a přestane zapírat, bude důvěryhodným partnerem. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by své způsoby změnilo. Obávám se, že komentář níže je součástí rafinované ruské dezinformační kampaně, které mohl podlehnout i jeho autor…

Masakr na Náměstí Nebeského klidu je v Číně dodnes předmětem nejpřísnější cenzury

NNK tank a student 150489Pokus o demokratizaci čínské společnosti skončil krveprolitím. 15.dubna 1989 začaly protesty – z nebe se stalo peklo!

Hrůza a děs: Devět komentářů ke komunistické straně

Epoch Times: DEVĚT KOMENTÁŘŮ KE KOMUNISTICKÉ STRANĚ

 

Jan Šinágl, 15.4.2017

Vyjádření společnosti Bauer Media, v.o.s. k útokům pana Martina Michala

Bauer media… Společnost Bauer Media, v.o.s., však považuje za zcela absurdní a hraničící s jen těžko pochopitelnou drzostí, pokud se u představitelů státu a zejménaMichal Martin cerny ministerstva spravedlnosti takovým způsobem domáhá řádného výkonu justice pan Martin Michal… Je však třeba, aby tyto informace byly veřejnosti zpřístupňovány, byť za cenu, že jsou redaktoři společnosti Bauer Media, s.r.o., vystavováni značnému tlaku ze strany pana Martina Michala. …

* * *

Společnost Bauer Media, v.o.s., a jí vydávané časopisy Rytmus života, Pestrý svět a Šťastný Jim jsou v posledních letech vystaveny značnému počtu žalob ze strany paní Heleny Vondráčkové a pana Martina Michala. Společnost Bauer Media, v.o.s., je považuje za cílenou snahu ovlivnit činnost novinářů a přimět je k tomu, aby s panem Michalem a paní Vondráčkovou spolupracovali a uveřejňovali pouze "líbivé" informace. Uvedenému nátlaku se nehodlá podvolit a podaným žalobám se brání v rámci vedených soudních řízení.

Epoch Times: DEVĚT KOMENTÁŘŮ KE KOMUNISTICKÉ STRANĚ

9 K avers 2017Kniha, která inspirovala miliony Číňanů k vystoupení z komunistické strany (170 – 181 str.) – Lidská práva bez hranic 20179 K revers 2017

II. MIMOŘÁDNĚ KRUTÉ ZPŮSOBY ZABÍJENÍ

Vše, co ČKS dělá, slouží pouze k získání a udržení moci. Čím více lidí je zabito, čím krutější jsou způsoby zabíjení, tím lépe slouží k zastrašování lidí. Tento teror začal již před čínsko-japonskou válkou.

MASAKR V SEVERNÍ ČÍNĚ BĚHEM VÁLKY S JAPONSKEM

Bývalý americký prezident Hoover, když doporučoval knihu Nepřítel uvnitř od pátera Raymonda J. de Jaeghera a americké spisovatelky Irene Corbally Kuhnové, řekl, že tato kniha úplně odhaluje teror komunistic­kých hnutí a že by si ji měl přečíst každý, kdo touží porozumět této zlo­volné síle.

Šovinismus proti dějinám

SDL CZ StatiLegendární disident Jacek Kuroň v těch letech napsal: „Ne­ociťuji jako zvláštní nesrovna­lost, že se Poláci projevili jako vrazi. Vrahy můžeme nalézt v každém národě. Zarážející a za­hanbující je pro mě teprve jejich obhajoba. A ujímají se jí biskupo­vé, vědci, novináři. Ukrývání vra­hů a popírání skutečnosti zname­ná hrubé pošlapávání dobrého jména Polska."

* * *

Zkouším hru polského dra­matika Tadeusze Siobodzianeka Naše třída o po­gromu v polském městečku Jedwabném. Do roku 2000, než vyšla kniha historika a sociologa Jana Tomasze Grosse Sousedé. (Historie vyhlazení židovského městečka), byla tragédie v Jedwabném považována za dílo německých okupantů. Ještě v roce 2001 stál v městečku po­mník s vylhaným sdělením: „Na tomto místě zemřeli mučednic­kou smrtí židovští občané. 10. července roku 1941 zde gesta­po a příslušníci hitlerovského čet­nictva upálili 1600 lidí.“


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Strojový překlad webu

Czech English French German

Reklama