Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

Nejnovější komentáře

 • 20.01.2018 16:51
  Jsem šťastný, že existuje něco jako svoboda slova. A to je ...

  Číst dále...

   
 • 20.01.2018 16:46
  (et ce n'est pas forcément une femme insatisfaite).

  Číst dále...

   
 • 19.01.2018 23:30
  Naše nezapomenutelná smělá a statečná Věra Čáslavská. Kéž ...

  Číst dále...

   
 • 19.01.2018 23:21
  Jednou za rok si vždy v nějaký den někoho připomeneme zapálením ...

  Číst dále...

   
 • 19.01.2018 21:19
  Zázrak je, že se to vůbec šetří. Podivný je, že se ji dodnes ...

  Číst dále...

   
 • 19.01.2018 14:45
  Pane Šinágl, do nedávna jsem si vás docela vážil.Ale v poslední ...

  Číst dále...

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“ Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Výpisky z Peroutky

Peroutka_Ferdinand„Hlavní, nepozorovaně rostoucí, ale rozho­dující politika není tvořena politi­ky, nýbrž dobrým nebo špatným sta­vem národa.“ … Ve stínu ohromujícího činu, kdy se papež Benedikt XVI. rozhodl re­zignovat, by nemělo zapadnout jiné neskutečně velkorysé gesto, před nímž se hluboce skláním. Dcera zločinného prokurátora Karla Vaše, hodlá dědictví po něm věnovat cha­ritě, třebaže jí byl rok, když skonči­la jeho kariéra. Čekat něco podob­ného od první dámy Livie Klauso­vé, jejíž otec Štefan Miština se podle sobotního odhalen í Petra Zíd­ka v Orientaci LN podílel za Tisová štátu na perzekuci slovenských Židů, je vzhledem k její partnerské terapii bezpředmětné. To spíš dnes v Evropské lize Sparta rozdrtí Chel­sea a Plzeň vyhraje v Neapoli. …

 

Jakoby k dnešnímu svátku sváté­ho Valentýna jsem nedávno do­stal dárek od kolegy Jana Bed­náře ze zanikajícího Českého roz­hlasu 6, pakliže tím myslel prezent pro všechny zamilované do brilant­ní a nadčasové novinařiny. Věno­val mi svůj pronikavý výběr komen­tářů s názvem Ferdinand Peroutka pro Svobodnou Evropu, jenž se kle­ne od exulantova projevu 1. května 1951 při zahájení vysílání RSE do března 1973 a obsahuje unikátní a dosud nepublikované vstupy, obje­vené v archivu Hooverova institutu Stanfordské univerzity, který uspo­řádal pro Radioservis.

Abych vás zlákal k četbě této stá­le podnětné a aktuální kolekce z díla jednoho z nejbystřejších du­chů české publicistky všech dob, vy­psal jsem si několik výňatků, jež mi hluboce mluví z duše.

Takže při pomyšlení na dostavbu Temelína se mi nemůže nevybavit Peroutkovo: „Sepisovat smlouvu s Ruskem je jako psát písmena na tekoucí vodu.“ A při pohledu na první povolební vystoupení příští­ho prezidenta nebo vylepšování jeho zchátralé fyziognomie pro po­třeby reklamního fotografického portrétu: „Vlk se najedl vajíček, aby mu změkl hlas.“

V zoufalství nad českou justicí, jež přes dvacet let řeší spor starého drzého bolševika Jana Snášela s bý­valými studenty brněnského Vyso­kého učení technického, a nad pro­nikáním lampasáckých politruků do hejtmanství nebo otrlých soudru­žek do rad pro školství opisuji: „Jednou se budou historikové sna­žit rozluštit tu hádanku, jak bylo možno, že v naší době někteří lidé právě z touhy po svobodě se přidá­vali ke komunismu, k tomuto nejvypracovanějšímu systému nesvobo­dy, kde dozor vlády nad člověkem byl vyvinut v podlost. To je, jako kdyby někdo spěchal se ohřát na se­verní točnu.“

Coby reakci na ubohé vyjádření Václava Klause pro polský obskur­ní list Do Rzeczy o Václavu Havlo­vi a na návrh jemu oddaného po­slance ODS Borise Šťastného, že by mělo vejít do učebnic politolo­gie (myslím, že spíš psychiatrie), se hodí parafrázovat: „Ať přijde to či ono, on vždy bude mít své místo v dějinách národa. Jeho jméno ne­přestane přesahovat myšlenku. A dodávám, že když nese vlastní viny mrtvý vůdce, nese víc než jiný. Když už všechny lidské slabosti ode­šly s jejich nositelem do hrobu, když zůstává jen jméno, pak vede čestná idea, kterou muž reprezento­val.“

A pro všechny voliče: „Hlavní, nepozorovaně rostoucí, ale rozho­dující politika není tvořena politi­ky, nýbrž dobrým nebo špatným sta­vem národa.“

Ve stínu ohromujícího činu, kdy se papež Benedikt XVI. rozhodl re­zignovat, by nemělo zapadnout jiné neskutečně velkorysé gesto, před nímž se hluboce skláním. Dcera zločinného prokurátora Karla Vaše, hodlá dědictví po něm věnovat cha­ritě, třebaže jí byl rok, když skonči­la jeho kariéra. Čekat něco podob­ného od první dámy Livie Klauso­vé, jejíž otec Štefan Miština se podle sobotního odhalen í Petra Zíd­ka v Orientaci LN podílel za Tisová štátu na perzekuci slovenských Židů, je vzhledem k její partnerské terapii bezpředmětné. To spíš dnes v Evropské lize Sparta rozdrtí Chel­sea a Plzeň vyhraje v Neapoli.

 

LN, Poslední slovo, Jan Rejžek, 14.2.2013

 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Comments are now closed for this entry

Kalendář událostí

st led 31 @13:00 -
KS Hradec Králové: Jiří Wonka žaluje Černíka
čt úno 01 @14:00 -
KS Praha Zdeněk Zajac

Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Strojový překlad webu

Czech English French German

Reklama