Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

Nejnovější komentáře

 • 20.01.2018 16:51
  Jsem šťastný, že existuje něco jako svoboda slova. A to je ...

  Číst dále...

   
 • 20.01.2018 16:46
  (et ce n'est pas forcément une femme insatisfaite).

  Číst dále...

   
 • 19.01.2018 23:30
  Naše nezapomenutelná smělá a statečná Věra Čáslavská. Kéž ...

  Číst dále...

   
 • 19.01.2018 23:21
  Jednou za rok si vždy v nějaký den někoho připomeneme zapálením ...

  Číst dále...

   
 • 19.01.2018 21:19
  Zázrak je, že se to vůbec šetří. Podivný je, že se ji dodnes ...

  Číst dále...

   
 • 19.01.2018 14:45
  Pane Šinágl, do nedávna jsem si vás docela vážil.Ale v poslední ...

  Číst dále...

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“ Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Jan Šafránek obětí české justice a policie. Kdy budou potrestání soudci a policisté za vědomé páchání trestné činnosti…?!

LN_Safranek_1_060213Účet za omyly justice v roce 2012= 203.366.306,-Kč – Ve SRN jsou soudci a policisté souzeni a trestání! LN_Safranek_2_060213

... Podobně tomu je zřejmě i v Rakousku. V Německu i Rakousku, pokud stát musí zaplatit odškodné, je pak následně veden proti příslušné úřední (soudci, prokurátorovi. Úředníkovi, atp.) osobě státem regres  o náhradu škody, kterou musel stát poškozenému vyplatit. ... Náklady narůstají každým rokem. Ministerstvo nechce řešit potrestání soudců, které by vedlo ke zlepšení práce justice a snížení nákladů státu na odškodné tak jak je tomu ve vyspělých zemích např. v SRN – viz následující komentář:

Zákon hlava 30, §§331 až 358, vztahující se k odpovědnosti soudů, prokuratur, policie atd. Stojí za přečtení! Kdyby byly v platnosti v České Republice, tak by řada soudců, prokurátorů, popř. policistů už dávno byla za souběh několika  takových paragrafů za mřížemi, a nadosmrti by neoblékli talár, popř. uniformu. A nejen ti z otřesného případu pana Šafránka!

Odkazuji na tyto německé internetové stránky, nebo Bundesministerium der Justitz, tj. Spolkové ministerstvo spravedlnosti, kde lze najít originál v německé řeči nebo anglický překlad.

V případě Jana Šafránka i K213, či amerického občana Gilberta Mc Craye, odsouzeného zřejmě nevinně na doživotí, by „seděl“ § 339, s názvem v němčině „Rechtsverbeugung“ (předcházet porušování práva J.Š.). Sazba pro soudce,  prokurátora či policistu je 5 let nepodmíněně. Zde je souběh s dalším trestným činem dle § 340 či 343 (zde už je to důkazně náročnější), § 339, kde (v případě pana Šafránka in flagranti) orgány nerespektovaly důkazy, které měly k dispozici a kdy jsou zcela nezvratné důkazy opaku (krevní zkouška, ověřitelná skutečnost, že pan Šafránek byl v době činu, ze kterého byl obviněn, daleko od místa činu), čili vícenásobné důkazy, kdy vícenásobnost vylučuje omyl, čili zcela jasné a průkazné. Je to důkazem úmyslu orgánů spáchat tento trestný čin proti panu Janu Šafránkovi.

Podobně tomu je zřejmě i v Rakousku. V Německu i Rakousku, pokud stát musí zaplatit odškodné, je pak následně veden proti příslušné úřední (soudci, prokurátorovi. Úředníkovi, atp.) osobě státem regres  o náhradu škody, kterou musel stát poškozenému vyplatit.

Polský zákoník - kdysi jsem jej četl, takže nemohu podat přesné informace, nicméně paragraf podobný jako německý § 339 ve formě trochu vágnější, jsem v Polsku našel, sazba za něco takového je v Polsku na 2 roky nepodmíněně, ovšem pokud není souběh  ještě s dalšími trestnými činy, které mohou trest na svobodě zvýšit.

I zde v Polsku se našli soudci typu českého Berky, vzpomínám si na dávnější případ poznaňské firmy Bestcom (dobře srovnatelný např. s kauzou továrny na ložiska v Karlovarském kraji), v něm jsou už polští Berkové za mřížemi. Pokud soudce nebo prokurátor spáchá trestný čin, ať už v rámci zanedbání či úmyslného zanedbání, probíhá s ním normální trestní řízení jako s každým jiným občanem, jemuž je prokázán trestný čin, tedy nikoliv „kárný senát“ fakticky kolegů, jak tomu je u nás. Pokud spáchá trestný čin např. soudce v Gdaňsku, je soud s ním nařízen třeba do Krakova, pokud v Německu spáchá-li trestný čin soudce např. v Drážďanech, je souzen třeba v Mnichově. U nás v Česku jsme příliš malou zemí, kde je větší riziko, že se kolegové budou mezi sebou znát. V Polsku může soudce či prokurátor, na rozdíl od nás, být i odvolán, neodvolatelnost prokurátorů či soudců, jaká je v Česku, je unikátem. Všiml jsem si, že i Slovensko má ustanoven zvláštní soud,  který se zabývá trestnými činy příslušníků justice.

Nedalo mi, abych si nenašel trestní zákoník polský. Jeho hlava XXX. Nese název „trestné činy proti justici“. Je obsáhlá, tak jsem namátkou našel ty, které nejsou pro českou  praxi o nic méně  zajímavé než německé:

Čl. 235:

Kdo vytvářením falešných důkazů nebo jiných zákeřných úkonů vede proti určité osobě stíhání za trestný čin, včetně trestného činu daňově-finančnímu, nebo přečin, včetně přečinu daňově-finanční povahy, nebo disciplinární postup, anebo během řízení takové úkony podniká, podléhá trestu odnětí svobody až na 3 roky.

Komentář k tomuto článku: Kdo vede proti určité osobě stíhání, čili jednoznačně v k nim patří i soudci,  prokurátoři, resp státní zástupci a policisté, včetně orgánů finančních.

Dále pro nás jsou zvlášť relevantní i články:

Čl. 236:

§ 1. Kdo zatajuje důkazy neviny osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, včetně trestného činu daňově-finanční povahy, přečinu daňově-finanční povahy nebo disciplinárního provinění, podléhá peněžitému trestu, trestu omezení svobody nebo odnětí svobody až na 2 roky.

§ 2. Nepodléhá trestu ten, kdo zatajuje důkazy neviny z obavy před trestní odpovědností hrozící jemu samému nebo jeho nejbližším.

Komentář: Zde sice není specifikováno, kdo může být pachatelem, avšak skutková podstata činu je zde formulována poměrně srozumitelně. V případě pana Šafránka lze eventuálně hovořit o možném souběhu s čl. 235,  pokud by soud nepřekvalifikoval čl. 235.

Čl. 246:

Veřejný činitel nebo osoba, konající na jeho návod s cílem získat určité výpovědi, vysvětlení informace anebo prohlášení používá násilí, neoprávněnou hrozbu nebo se jiným způsobem fyzicky nebo psychicky trýzní jinou osobu, podléhá trestu odnětí svobody do 10 let!

Komentář: Tady už pro případ pana Šafránka, či pana McCraye by v Polsku, dle tohoto ustanovení, musela být horní sazba, souběh z čl. 245 plus ještě porušení služebních povinností, profanace státních orgánů, u pana McCraye by ještě asi byla i profanace Polska.

Dle mého názoru se v ČR příliš zabýváme odvolatelností soudců, volbami soudců, veřejnou kontrolou – to je samozřejmě dobře, ovšem pokud neimplementujeme zákony povolávající k odpovědnosti a hlavně spravedlnosti a morálnímu jednání orgány justice a policie samé, bude účinek minimalizován. Soudce, který bere stotisícové měsíční platy, si musí být vědom, že je lépe i vzdorovat třeba politickým či lobbystickým tlakům  ve jménu spravedlnosti – a že to pořád bude lepší, než kdyby jednoho dne, třeba i za léta, si jej spravedlnost našla – a ten podle takových zákonů přišel za mříže na hodně let, přišel by o majetek daný v odškodnění obětí jeho nespravedlnosti, a doživotní ztrátu taláru.

 

Vl.Kebrle, 6.2.2013

 

P.S.

Včera byl odsouzen MUDr. Jaroslav Barták na 14 let nepodmíněně. Jde o zřejmého psychopata. Na jaře 2011 se na mne obrátili v zoufalství rodiče jedné z jeho obětí, zda bych jim nemohl pomoci. Kontaktoval jsem policii, sdělil jí své informace ze setkání s Bartákem a jeho asistentem. Na přání PČR jsem veřejnost neinformoval, až cca 3 ½   měsíce před tím, než byla kauza medializována. Při prvním soudním jednání jsem soudci nabídl své osobní svědectví, e-mailovou korespondenci a SMS s Bartákem – mlčel, žádný zájem. Doufejme, že se pomalu blízká na lepší časy.

 

Jan Šinágl, 7.2.2013

 

P.S.

K tématu více z webu K213 od jednoho z jeho návštěvníků. Každý slušný občan, soudce, státní zástupce, policista či úředník s takovýmito zákony jistě souhlasí a uvítal by jejich aplikaci i v České republice. Už jenom jejich začlenění do právního řádu, by značně omezilo zločinné poměry v justici, policii a státní správě na všech stupních. J.Š. 8.2.2013

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Comments are now closed for this entry

Kalendář událostí

st led 31 @13:00 -
KS Hradec Králové: Jiří Wonka žaluje Černíka
čt úno 01 @14:00 -
KS Praha Zdeněk Zajac

Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Strojový překlad webu

Czech English French German

Reklama