Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

Nejnovější komentáře

 • 27.04.2017 09:03
  Personální složení všech lidských skupin odpovídá jak složení ...

  Číst dále...

   
 • 27.04.2017 08:51
  Děti si hrají se zbraněmi od nepaměti. otázka nebezpečí ...

  Číst dále...

   
 • 27.04.2017 08:41
  Informace zde zveřejněné jsou opravdu šokující. Já osobně ...

  Číst dále...

   
 • 26.04.2017 12:29
  Podporuji pana Dvořáka a vše toto vnímám jako další sviňárny ...

  Číst dále...

   
 • 26.04.2017 11:46
  Ačkoli se pan Linda omluvil, je podle mě vina za danou situaci ...

  Číst dále...

   
 • 26.04.2017 09:54
  Ač jsem k podobným článkům většinou velmi skeptický, s tímto ...

  Číst dále...

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“ Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Dnes před 29 roky zemřel mučednickou smrtí Pavel Wonka – vězeň svědomí

WonkaPAVEL WONKA - STRUČNÝ ŽIVOTOPISNÝ NÁSTINHavel Pavel Wonka 080408

(Dopis vpravo mi zaslal president Václav Havel k 20.výročí smrti Pavla Wonky. Byl poprvé přečten při demonstraci před OS Trutnov dne 26.4.2008) 

Pavel Wonka se narodil 23. ledna 1953 ve Vrchlabí v rodině německého dělníka a české úřednice jako jejich druhorozený syn. Krátce po jeho narození však jeho otec zemřel a oba chlapce - Pavla a o tři roky staršího Jiřího - vychovávala sama jejich matka, která se již podruhé nevdala.

Po ukončení základní školy nastoupí do pětiletého učebního poměru pro automechaniky, který úspěšně zakončuje maturitou. Okolo svých dvaceti let se začne hlouběji zabývat problematikou práva. To má svou příčinu jednak v jeho přirozeném vývoji, když již v dětství velmi těžce snášel všechnu nespravedlnost činěnou nejen proti němu samému, ale i proti jiným, ale i v nových zkušenostech: na praxích v místních podnicích a ve svém zaměstnání ve vrchlabském podniku Mileta se často setkával s různými nepravostmi, které chtěl pranýřovat. Třikrát se pokusil o přijetí na Právnickou fakultu, pro kterou ale byl podstatnější posudek z vrchlabských komunálních služeb než jeho výborné znalosti a smysl pro spravedlnost. Svou závažnou roli v posudku hrál jeho německý původ, pro který po celý život zažíval častá příkoří.

Výzva gen. řediteli ČT Petru Dvořákovi k odstoupení z funkce a vzdání se kandidatury!

!!! Čtěte ve vlastním zájmu! Výzva je průběžně aktualizovaná a doplňovaná o závažné informace !!!Dvorak Petr

Dne 23.dubna 2017 jsem VÝZVU odeslal do datové schránky ČT k rukám gen. řed. Petra Dvořáka.

Cituji: Veřejnoprávní ČT pod Vaším vedením a Vaší odpovědností stále více, prokazatelně selhává a nenaplňuje svoji zákonem danou funkci. Proto Vás vyzývám, abyste odstoupil z funkce a vzdal se kandidatury na volbu nového gen. řed. ČT. Níže uvádím několik příkladů z mnoha - fatálního selhání veřejnoprávní ČT. Zamlčením takovýchto důležitých zpráv a informací připomíná „demokratická“ ČT praktiky své komunistické předchůdkyně. - K tomu připojuji návrh usnesení člena Rady ČT z roku 2012 Radka Mezuláníka, ve věci Vámi nerespektovaného pravomocného rozsudku:

Otevřený dopis Jana Šinágla Martinu Michalovi na You Tube

Michal Martin cernyMartin Michal stále mlčí – i všechna média? Zkusí umlčet i YT? Zkusit to můžeJ Je Martin Michal chlap, nebo zbabělá baba? Pokračujícím mlčením to první není. Kdy začne na soudech podporovat svoji „dvorní“ právní zástupkyni Mgr. Janu Gavlasovou? Je smutné, že při tolika soudech, kdy pracuje především pro něho, ji nikdo z těch, které právně zastupuje nepodpoří svoji osobní účastí při soudních jednáních. Inu charaktery jsou různé…

 

Doplnil jsem trestní oznámení na Libuši Rudinskou

Rudinska LibuseDne 19.4.2017 jsem ve věci byl vyslechnut (na žádost PČR Vrchlabí) na o.o. PČR ve Zdicích, ve věci porušování zákona autorkou Rudinskou, při natáčení „dokumentu“ Pavel Wonka seWonka Pavel mrtev oblicej zavazuje. Z lidí, kteří v dokumentu nevystupovali a vystupovat měli, nikdo žádný honorář za natáčení nedostal ani jim nebyl žádný slíben, či nabídnut předem, přestože s nimi také bylo natáčeno. Tím se ukazuje pravý důvod jeho nabízení svědkům z „druhé strany“ tehdejší barikády. Nešlo tedy a žádný honorář, ale úplatek. Přikládám protokol z mého výslechu. Je odůvodněn veřejným zájmem a ve veřejném zájmu! Dne 26.dubna si připomeneme už 29. výročí mučednické smrti Pavla Wonky

PK Hostomice: Fyzické napadení občana Šinágla úředníkem Šimečkem a následná „likvidace“ občana pepřovým sprayem

Peprovy sprayDne 18.4.2017 od 13:00 hod., přestupková komise města Hostomice začala řešit v neveřejném jednání napadení občana úředníkem na MÚ Žebrák, ze dne 21.6.2016. Hlavní část spisu tvoří korespondence mezi KÚSK a MÚ Hořovice, který případ odmítal řešit kvůli podjatosti. Radní města Hořovice Mgr. Renata Wachtlová, je manželkou úředníka-útočníka ing. Bohdana Šimečka z MÚ Žebrák. PČR Zdice podezírá úředníka i občana z přestupku proti občanskému soužití § 49, pís. 1, odst. a, c.


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Strojový překlad webu

Czech English French German

Reklama